Privacy Policy

Privacy verklaring

Het Heerenhuys hecht veel waarde aan haar klanten en aan hun privacy. Daarom vinden wij het belangrijk u te infomeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten hierin. In deze Privacy verklaring geven wij u een antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Het Heerenhuys

Van wie verwerkt Het Heerenhuys persoonsgegeven
Het HH verwerkt persoonsgegevens van klanten, websitebezoekers, leveranciers, externe relaties

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens
Het Heerenhuys is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Waarom verwerkt Het Heerenhuys persoonsgegevens
Het Heerenhuys verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Wij hebben    gegevens van u nodig vanwege contractuele afspraken tussen u en HH, dit is het geval bij:bestellen/bezorgen/retouren/reparatie/garantieWij vinden het belangrijk dat wij u persoonlijke service verlenen, dit is in uw en ons belang. Daarvoor gebruiken we uw gegevens voor bijvoorbeeld:Persoonlijk advies/social media/fraudepreventie/camerabeveiling tbv uw en onze eigendommen.

We zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens aan andere organisaties door te geven of te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor:
Gerechtelijk bevel/fraude/winkeldiefstal/administratiegegevens belastingdienst

Soms heeft u ons toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken.
Dit geldt voor:Abonneren nieuwsbrief/meedoen winactie

Hoe gaat Het Heerenhuys om met mijn persoonsgegevens
Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de levering van producten en diensten aan u
Wij verwerken niet meer gegevens dan nodig
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk
Wij delen persoonsgegevens met derden die door ons zijn ingeschakeld om diensten aan u te leveren. Denk aan bezorgpartners, reparateurs, betaalpartners, IT dienstverleners.
Deze derden kunnen alleen onze opdracht krijgen als zijn aantoonbaar voldoen aan onze privacy-voorwaarden en geheimhouding garanderen. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht

Onze website bevat links naar websites van Facebook, Instagram en Pinterest. Deze privacy en cookie verklaring geldt alleen voor onze website en wij raden u aan het privacy beleid van de websites waarnaar verwezen wordt, ook te raadplegen.

Wanneer uw gegevens niet langer worden bewaard, vernietigd Het HH uw persoonsgegevens. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze verwerkt zijn.
Factuur-, betaal-, bestelgegevens verwijderen we na 7 jaar (door de belastingdienst bepaald)
Camerabeelden verwijderen we na 4 weken, tenzij we een incident vast leggen

Welke regels gelden voor Het Heerenhuys bij de verwerking van persoonsgegevens
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Uitvoeringsweg AVG
Telecommunicatiewet

Welke persoonsgegevens verwerkt Het Heerenhuys van mij
Het Heerenhuys verwerkt hoofdzakelijk basale persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, emailadres, geslacht, telefoonnummer en betaalgegevens
Deze zijn noodzakelijk om uw bestelling op een goede manier te verwerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Mocht uw een vraag of opmerking hebben over de verwerking van persoonsgegevens door Het Heerenhuys, dan kunt u bellen met ons (tel:017220568) of een email stureninfo@het-heerenhuys.nl

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een verzoek indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren.

 

Kan Het Heerenhuys dit document wijzigen
Ja, deze Privacy verklaring kan van tijd tot wijzigen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als de wetgeving wijzigt, dan passen wij dit document aan. De meest actuele versie kunt u steeds terug vinden op de website

 

Datum laatste wijziging: 7 juli 2020

To Top